2K สีเขียวรองพื้นด้วยสีโครเมี่ยม

2K สีเขียวรองพื้นด้วยสีโครเมี่ยม


         หลังจากพ่นรองพื้นด้วยสีโครเมี่ยมแล้วทำการพ่นสีเขียว 2k เป็นชั้นแลคเกอร์ จะได้สีเขียวที่สะท้อนเป็นเงาดังภาพ แสงเงาที่ได้จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับชั้น Base Coat การลง Base Coat ควรลงประมาณ 2 ชั้นบางๆ (กาพ่นสี) ให้ได้ Base Coat ที่ มันและเป็นเงา