ผู้สนับสนุน

.

*** ต้องขออภัยอย่างสูง ทางเราต้องขอหยุดให้บริการยาวไม่มีกำหนด เพราะมีภาระกิจต้องไปบำรุงพระพุทธศาสนาในด้านงานสีและปติมากรรม นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งสินค้า กรุณากดเมนูสินค้า***
*** I sincerely apologize. We have to stop providing services for an indefinite period. Because I have a mission to support Buddhism in the areas of painting and sculpture. From December 2022 onwards for anyone who wants to order products. Please press product menu***

EP1 การพ่นเบสโคส สำหรับ งานพ่นโครเมี่ยมสูตรน้ำ / How to spray BaseCoat for Spray on Chrome.

EP1 การพ่นเบสโคส สำหรับ งานพ่นโครเมี่ยมสูตรน้ำ / How to spray BaseCoat for Spray on Chrome.

กำลังทำคลิปต่อๆ ไป เพื่อให้เพื่อนๆ ใช้เป็นแล้วทางสำหรับงานพ่นโครเมี่ยมสูตรน้ำ (Spray on Chrome) มีที่ mysoy ที่เดียว บอกหมดไม่มีกั๊ก ไม่มีอุบอิบ ซึ่งการพ่นโครเมี่ยมสูตรน้ำนี้ สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องคือ การพ่นสีรองพื้นที่ใช้กับงานพ่นโครเมี่ยม ที่เรียกว่า เบสโคส ความจริงแล้ว อาจใช้รองพื้นเป็นสี 2K หรือ 1K ก็ได้ แต่จะดีไม่เท่าเบสโคส ตัวสีเบสโคสเองเป็นสีเชื้อน้ำมัน จะต้องใช้เวลาแห้งที่นาน ฉะนั้น งานพ่นโครเมี่ยมสูตรน้ำเป็นงานที่เร่งทำไม่ได้.

Keep making clips for friends Used as a way for spraying water-based chrome (Spray on Chrome). There is only one place in mysoy to tell you that it's all gone. Another important thing is Primer spraying that is used for chrome spraying is called base coat. In fact, it may be used as a 2K or 1K primer, but not as good as base coat. The base coat itself is an oil color. It takes a long time to dry, so the water-based chrome spraying job is not an accelerated job.


การพ่นโครเมี่ยมสูตรน้ำ (Spray on Chrome) เป็นเพรียงแค่ทางเลือกนึง สำหรับชิ้นงานที่ไม่-สามารถน้ำไปชุบแบบปกติได้เท่านั้น ความเหมือนกับสีโครเมี่ยมแท้ๆ เลยนั้น 70-80 เปอร์เช็นต์โดยประมาณ.

Spray on Chrome is just one option. Only for workpieces that are not able to be treated with normal water plating. The similarity with real chrome paint is approximately 70-80 percent.