ผู้สนับสนุน

.

*** ต้องขออภัยอย่างสูง ทางเราต้องขอหยุดให้บริการยาวไม่มีกำหนด เพราะมีภาระกิจต้องไปบำรุงพระพุทธศาสนาในด้านงานสีและปติมากรรม นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งสินค้า กรุณากดเมนูสินค้า***
*** I sincerely apologize. We have to stop providing services for an indefinite period. Because I have a mission to support Buddhism in the areas of painting and sculpture. From December 2022 onwards for anyone who wants to order products. Please press product menu***

หลวงปู่ชา งานปั่นดิบ ทำสีทอง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

หลวงปู่ชา งานปั่นดิบ ทำสีทอง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

          งานปันหลวงปู่ชา ของพระอาจารย์โจ ซึ่งปั่นเองกับมือ เป็นงานดินปั่น ทำสีโดยตรงกับงานดินเลย การทำต้องให้ดินแห้งสนิท และ ต้องลงแลคเกอร์สำหรับงานเคลือบคอนกรีตก่อนเพื่อการยึดเกาะและกันความชื้น จากนั้นจึงทำขั้นตอนการพ่นสีปกติทั่วไป 

หลวงปู่ชา
หลวงปู่ชา


          สำหรับขั้นตอนการทำสี หลังจากลงแลคเกอร์งานคอนกรีต ก็ทำสีเท่าเพื่อปรับพื้น จากนั้นจึงลงรองพื้นสำหรับงานสีเงา ทิ้งไว้ 1-2 วัน จึงลงสีเงา จากนั้นทิ้งไว้ 24 ชม. จึงทำการย้อมสีตามต้องการ